Klachtenregeling

Klachtenregeling

De klachtenregeling is van toepassing op klachten van derden, waarbij we onder ‘derden’ in dit verband verstaan: iedere persoon of organisatie die niet aan Remmerswaal Accountants & Adviseurs is verbonden. Onder Remmerswaal Accountants & Adviseurs of kortweg Remmerswaal vallen alle besloten vennootschappen die tot het samenwerkingsverband van Remmerswaal Accountants & Adviseurs behoren.

Iedereen die niet aan Remmerswaal is verbonden en een klacht wil indienen over een (vermeende) misstand binnen Remmerswaal, over een (vermeende) misslag in de beroepsuitoefening, over de uitvoering van een wettelijke controle of over (vermeend) onethisch handelen van Remmerswaal respectievelijk van een partner of medewerker van Remmerswaal kan zich schriftelijk richten tot:

Remmerswaal Accountants & Adviseurs
t.a.v. de directie
Laan van Hildernisse Noord 4
4617 AE Bergen op Zoom

De klacht kan ook via mail worden aangemeld: klachtenregeling@remmerswaal.nl

Voor de melding van de klacht moet je gebruikmaken van bijgaand klachtenformulier. De directie registreert de klacht en neemt die vervolgens in behandeling. Zie ook de klokkenluidersregeling