Klachtenregeling

De klachtenregeling is van toepassing op klachten van derden, waarbij onder “derden” in dit verband wordt verstaan: iedere persoon of organisatie die niet aan Remmerswaal Accountants & Adviseurs is verbonden. Onder Remmerswaal Accountants & Adviseurs of kortweg Remmerswaal wordt verstaan alle besloten vennootschappen die tot het samenwerkingsverband van Remmerswaal Accountants & Adviseurs behoren.

Iedereen die niet aan Remmerswaal is verbonden, maar een klacht wenst in te dienen over een (vermeende) misstand binnen Remmerswaal , over een (vermeende) misslag in de beroepsuitoefening, over de uitvoering van een wettelijke controle of over (vermeend) onethisch handelen van Remmerswaal respectievelijk van een partner of medewerker van Remmerswaal kan zich schriftelijk richten tot:

Remmerswaal Accountants & Adviseurs
t.a.v. de directie
Laan van Hildernisse Noord 4
4617 AE Bergen op Zoom

Tevens kan de klacht worden aangemeld door deze te mailen aan klachtenregeling@remmerswaal.nl.

Gelieve voor de melding van de klacht gebruik te maken van bijgaand klachtenformulier dat u hier kunt downloaden.
De directie zal de klacht registreren en in behandeling nemen.

Zie tevens de op deze site aanwezige klokkenluidersregeling.