AVG en Privacy

AVG en Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan. Onontkoombaar, maar ingewikkeld en soms zie je door de bomen het bos niet meer. Zoals je weet, staan we naast onze ondernemers en dat doen we ook in geval van problemen of vragen i.v.m. de AVG.

Je moet in principe vijf stappen doorlopen om te voldoen aan de nieuwe AVG privacywetgeving. Neem gerust contact met ons op als we je kunnen helpen bij het doorlopen van die vijf stappen.

Regelgeving in het kort

We zetten de regelgeving in het kort voor je op een rijtje:

  • Persoonsgegevens mogen uitsluitend verwerkt worden wanneer er een goede reden (wettelijke grondslag) bestaat voor het verwerken ervan.
  • De persoonsgegevens mogen uitsluitend verwerkt worden voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
  • De betrokkene heeft vooraf toestemming gegeven voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens voor dat specifieke doel.
  • De persoonsgegevens zijn beveiligd door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.
  • Recht om vergeten te worden: wanneer een persoon hierom verzoekt, dienen – onder bepaalde voorwaarden – diens gegevens uit alle systemen verwijderd te worden.
  • Aanhouden van de beginselen ‘privacy by default’ en ‘privacy by design’: dit houdt in dat er standaard niet meer gegevens worden gevraagd en opgeslagen dan noodzakelijk.
  • Recht op informatie: de betrokkenen dienen vooraf helder geïnformeerd te worden over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt.
  • Documentatieplicht: het bijhouden van een register van alle verwerkingsactiviteiten.
  • Er dient een verwerkersovereenkomst afgesloten te worden met alle betrokken partijen. Remmerswaal Accountants & Adviseurs heeft dit ten aanzien van haar relaties/cliënten geregeld in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden in combinatie met de bijbehorende privacyverklaring (de link naar deze beiden onderdelen staat onderaan de homepage van deze website). Remmerswaal Accountants & Adviseurs heeft met derde partijen waarmee wordt samengewerkt, aparte verwerkersovereenkomsten gesloten.
  • Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een handige en uitgebreide site met daarop de nodige vragen en antwoorden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verder vind je op https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom een praktische online tool, waarmee snel globaal kan worden vastgesteld, welke maatregelen je moet nemen.