Kostenindicatie online boekhouden

Kostenindicatie online boekhouden

Prijspeil met ingang van 1 januari 2023, alle prijzen zijn per maand en exclusief BTW*

 • Hostingkosten (per deelnemende relatie) € 10,00
 • Boekhouden Online (per deelnemende relatie) € 18,50

Opties c.q. mogelijke uitbreiding (van alle onderstaande modules kunt u hier extra informatie en soms ook een instructievideo vinden. Bovenin kunt u kiezen voor modules op “financieel” gebied, op het gebied “verkoop/inkoop/voorraad” of op het gebied van “koppelingen”):

 • module bankieren € 6,05
 • module incasso (in combinatie met module bankieren) € 6,05
 • module digitaal dossier € 2,75
 • module UBL-Cloud € 0,00
 • module afkoop credits UBL-Cloud € 6,55
 • module inkoop € 12,15
 • module facturering € 12,15
 • module activa-register € 12,15
 • module budgetten € 6,05
 • module rekening-courant € 6,05
 • module transitorische posten € 2,75
 • module onkostendeclaraties € 1,10
 • module kasboek € 1,65
 • module relatiebeheer/CRM € 12,15
 • module voorraad € 12,15
 • module BTW- en ICP-aangifte € 2,75
 • module BTW-aangifte fiscale eenheid € 8,25
 • module inlezen € 6,05
 • module kijkfunctie live app € 6,05
 • module spitsfactuur € 0,00
 • module offertes € 6,05
 • module contracten € 6,05
 • module vreemde valuta € 6,05
 • koppeling cloudswitch € 12,15
 • module SMS beveiliging € 2,80
 • module support per telefoon/mail (basispakket zonder eventuele modules) € 12,15
 • module support per telefoon/mail (basispakket inclusief alle modules) € 20,00

Meer opties/modules worden momenteel ontwikkeld.

Het contract wordt steeds aangegaan voor een periode van 12 maanden, gerekend vanaf de opstartdatum. Er geldt een opzegtermijn van één maand en deze opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. De verschuldigde maandbedragen worden steeds vooraf voor de gehele contractperiode geïncasseerd. Hiervoor dient door de gebruiker een machtiging te worden verstrekt.

Er kan ook een demo worden aangevraagd. Dan worden per SMS inloggegevens toegezonden waarmee in een demo-administratie kan worden geoefend. Klik hier om de demo aan te vragen.

Voor het gebruik van boekhouden online door “niet-relaties van Remmerswaal”, wordt voor de opstartwerkzaamheden en de inrichting van de specifieke administratie altijd de benodigde uren maal het geldende uurtarief in rekening gebracht, met een minimum van € 100,00 per aanmelding.

* Een eventueel toekomstige prijsstijging geldt bij nieuwe overeenkomsten vanaf de ingangsdatum van de prijsstijging. Bij verlenging van lopende contracten geldt de prijsstijging vanaf de datum van verlenging van het contract.