Kostenindicatie online boekhouden

Kostenindicatie online boekhouden

Prijspeil met ingang van 1 januari 2024, alle prijzen zijn per maand en exclusief BTW*

 • Hostingkosten (per deelnemende relatie) € 10,50

Opties qua bundelkeuze is als volgt (inhoud van de diverse bundels kunt u bekijken via de volgende link: https://kingsoftware.nl/functies-king-finance-bundels/):

 • bundel Lite, per maand € 22,50
 • bundel Basis, per maand € 44,95
 • bundel Plus, per maand € 79,95
 • bundel Pro, per maand € 101,95
 • extra gebruiker bij bundel Lite, niet mogelijk
 • extra gebruiker bij bundel Basis, per maand € 8,95
 • extra gebruiker bij module Plus, per maand € 12,50
 • extra gebruiker bij module Pro, per maand € 14,50
 • afkoop credits UBL-Cloud € 6,85
 • koppeling cloudswitch € 12,75

Het contract bestaat altijd uit de combinatie van hostingkosten plus een bundel en wordt steeds aangegaan voor een periode van 12 maanden, gerekend vanaf de opstartdatum. Er geldt een opzegtermijn van één maand en deze opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. De verschuldigde maandbedragen worden steeds vooraf voor de gehele contractperiode geïncasseerd. Hiervoor dient door de gebruiker een machtiging te worden verstrekt.

Er kan ook een demo worden aangevraagd. Dan worden inloggegevens toegezonden waarmee in een demo-administratie kan worden geoefend. Klik hier om de demo aan te vragen.

Voor het gebruik van boekhouden online door “niet-relaties van Remmerswaal”, wordt voor de opstartwerkzaamheden en de inrichting van de specifieke administratie altijd de benodigde uren maal het geldende uurtarief in rekening gebracht, met een minimum van € 100,00 per aanmelding.

* Een eventueel toekomstige prijsstijging geldt bij nieuwe overeenkomsten vanaf de ingangsdatum van de prijsstijging. Bij verlenging van lopende contracten geldt de prijsstijging vanaf de datum van verlenging van het contract.