Organisaties voor veilig ondernemen en cybersecurity

Organisaties voor veilig ondernemen en cybersecurity

Hoe voorkom je dat jouw computer op zwart gaat door een virus? Wat doe je als je slachtoffer wordt van fraude? En onderzoek hoe jij kunt meehelpen om jouw omgeving veiliger te maken.
Is jouw organisatie cyberweerbaar?
Verschillende organisaties helpen je bij het vinden van de juiste antwoorden. Weet bij wie je terecht kunt met jouw vragen of ideeën.

Veilig digitaal ondernemen en preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Zorg dat je geen slachtoffer wordt van digitale fraude en criminaliteit. Deze organisaties helpen je om de digitale veiligheid van je bedrijf te vergroten.

Vergroot je cyberweerbaarheid

Het Digital Trust Center (DTC) helpt ondernemers met advies en tools om veilig digitaal te ondernemen. Zo geeft DTC praktische tips om zelf aan de slag te gaan met de cyberweerbaarheid van je bedrijf. Met de Basisscan Cyberweerbaarheid zie je in een paar minuten hoe de digitale veiligheid van jouw bedrijf ervoor staat. Ook stimuleert DTC samenwerkingsverbanden van bedrijven, onder andere met subsidie.

Veilig digitaal thuiswerken

Cyberveilig Nederland is de belangvereniging van bedrijven in de cybersecuritysector. Het doel van deze brancheorganisatie is het vergroten van de digitale weerbaarheid van Nederland en het verhogen van de kwaliteit binnen de cybersecuritysector. Samen met andere brancheorganisaties hebben zij onder andere het initiatief genomen om kennis te delen rondom veilig digitaal thuiswerken.

Werk veilig op internet

Op Veiliginternetten.nl vind je tips en uitleg over veilig internetten. Bij verschillende onderwerpen staat een doorverwijzing naar partijen bij wie je terecht kunt voor individueel advies en ondersteuning. Denk hierbij aan tweestapsverificatieveilig werken in de cloud en social media gebruik.

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) regelt de registratie van de .nl-domeinnamen. Ook ontwikkelen zij diensten op het gebied van cybersecurity die bijdragen aan een veiliger internet zoals CyberSterk. Hiermee krijg je inzicht in de cybersecurity risico’s van jouw bedrijf. Zo kun je actie ondernemen om de weerbaarheid van je bedrijf te verhogen tegen digitale aanvallen.

Aan de slag met criminaliteitspreventie

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid CCV helpt partijen om Nederland samen veiliger en leefbaarder te maken. Hiervoor levert het kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat. Het centrum richt zich op veilig wonen, veilig ondernemen en veilig leven en biedt oplossingen voor jouw specifieke situatie. Preventie is daarbij het uitgangspunt.

Samenwerken voor veilig ondernemen

Wil je graag kennisdelen of samenwerken rondom veilig ondernemen? Bekijk de mogelijkheden en sluit je aan.

Pak samen lokale of regionale veiligheidsproblemen aan

In een Platform Veilig Ondernemen PVO werken politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemers samen aan de oplossing van lokale of regionale veiligheidsproblemen. Dit doen ze door de criminaliteit in kaart te brengen. Met elkaar kijken ze welke maatregelen nodig zijn voor het voorkomen of onderdrukken van criminaliteit. Zo werken ze samen aan een veilige omgeving voor ondernemers, personeel en klanten.

Denk mee over innovatieve veiligheidsoplossingen

The Hague Security Delta HSD is het nationale veiligheidscluster. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken er samen aan innovatieve veiligheidsoplossingen. Zoals cybersecurity, nationale en stedelijke veiligheid, bescherming van vitale infrastructuur en het forensisch werkveld. Heb je kennis en wil je graag meedenken? Neem dan contact op het HSD.

Organiseer zelf een cybersecurity activiteit

Heb je kennis over cybersecurity en wil je meehelpen de digitale veiligheid te verbeteren? Meld je dan als partner van Alert Online en organiseer zelf een activiteit over cybersecurity. Alert Online heeft als doel Nederland online veiliger te maken. Dit doet het samen met overheidspartners, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap. Van mkb’er tot multinational en van zorginstelling tot universiteit. Alert Online richt zich op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid en het vergroten van kennis. Hiervoor organiseren ze samen met partners verschillende online-activiteiten.

Fraude en criminaliteit melden

Is je bedrijf slachtoffer van (digitale) fraude of criminaliteit? Onderneem dan actie.

Meld fraude bij de Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk is de nationale helpdesk voor vragen en meldingen over fraude. Deze organisatie wil zoveel mogelijk voorkomen dat burgers en bedrijven slachtoffer worden van fraude. En biedt een helpende hand aan slachtoffers door hen naar de juiste instanties te verwijzen. Ondernemers die slachtoffer zijn van bijvoorbeeld acquisitiefraudespookfacturenfaillissementsfraude of domeinnaamfraude kunnen dit bij hen melden.

Meld digitale veiligheidsincidenten

Valt je bedrijf onder een vitale sector? Dan ben je verplicht melding te maken van digitale veiligheidsincidenten. Dit staat in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat om de sectoren elektriciteit, gas, drinkwater, telecom, keren en beheren oppervlaktewater, transport (mainports Rotterdam en Schiphol), financiën, en (rijks)overheid. Komt je product of dienst door een ICT-incident in gevaar, dan moet je dit melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het NCSC maakt een inschatting van de risico’s voor de samenleving, verleent hulp en adviseert en waarschuwt andere organisaties in de vitale sectoren.

Meld een datalek

Bij ernstige datalekken moeten organisaties, zowel bedrijven als overheden, direct een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen; de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Bij een datalek gaat het om onbedoelde toegang tot, of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens.

Doe aangifte bij de politie

Als je slachtoffer bent van fraude of oplichting raden wij je aan altijd aangifte te doen bij de politie. De politie heeft een lijst gemaakt met verschillende fraudevormen. Daar zie je ook hoe je het beste aangifte kunt doen.