Day

Zoekresultaten voor


Compensatie transitievergoeding

Bij de be√čindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet aan de werknemer een
Lees meer

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van de regeling van de waardeoverdracht
Lees meer

Beleid omzetting S&O-verklaringen

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is de aanvraag-,
Lees meer