Verificatie identiteit arbeidskracht

De identificatie van een nieuwe arbeidskracht
Als u nieuwe arbeidskrachten inschakelt, moet u hun identiteit vaststellen. Dat geldt altijd, voor alle arbeidskrachten in uw bedrijf. Dus ook voor bijvoorbeeld:

  • buitenlandse arbeidskrachten
  • zzp’ers
  • uitzendkrachten
  • arbeidskrachten die vanuit een ander bedrijf bij u werken, zoals een schoonmaakbedrijf of een aannemer.
Controleer voordat het werk begint

Heeft u de identiteit nog niet vastgesteld? Dan mag de nieuwe arbeidskracht nog niet beginnen.

Buitenlandse arbeidskrachten

Heeft de arbeidskracht niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u ook controleren of hij of zij wel in Nederland màg werken.

De verificatie kunt u in vijf stappen voltooien
Als u de identiteit van uw arbeidskrachten niet verifieert, kunt u een boete krijgen. Dit 5-stappenplan maakt het voor u eenvoudiger om aan uw verificatieplicht te voldoen.
Klik voor deze vijf stappen op de volgende link: stappenplan verificatieplicht.