Gratis Loopbaanadvies voor 45-plussers

Werknemers van 45 jaar en ouder kunnen gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur, het zogenoemde Ontwikkeladvies. Dit is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van SZW. De werknemer moet wel minimaal 12 uur per week werkzaam zijn.
Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in de kennis, het toekomstbeeld van het huidige werk en de toekomstige loopbaanmogelijkheden van de werknemer. Hierbij gaat het erom dat de werknemer actief gaat nadenken over hoe hij werkend zijn pensioenleeftijd kan bereiken. Door zelf de regie te nemen over zijn loopbaan kan de werknemer uitval door ziekte of werkloosheid voorkomen.
Wanneer kan deze regeling interessant zijn voor uw werknemers?
Heeft uw werknemer nu een fysiek zware functie en vraagt u zich af of de werknemer dit kan volhouden tot aan zijn pensioenleeftijd? Er kan dan gekeken worden naar ontwikkelmogelijkheden richting andere, minder fysiek zware, functies binnen het bedrijf. Of buiten het bedrijf als u verwacht over enkele jaren uw bedrijf te gaan beëindigen.

Voor leidinggevenden is het mogelijk subsidie aan te vragen voor het geven van een training Ontwikkeladvies. De leidinggevende kan dan zelf het ontwikkeladvies aan de werknemers geven. Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling en vervalt per 1 juli 2020. Er is 15 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hebben leidinggevenden deze training zelf gevolgd dan kunnen zij zelf, ook na 1 juli 2020, de werknemers dit ontwikkeladvies geven.
Meer informatie kunt u vinden op: 
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers/over
Het advies is gratis voor de deelnemers, de loopbaanadviseur regelt de subsidieaanvraag. De uiterste datum voor het kunnen indienen van een subsidieaanvraag is 10 januari 2020.