Omzetbelasting

U vraagt zich als ondernemer bijvoorbeeld af of de naheffingsaanslag omzetbelasting die u heeft gekregen wel terecht is. Hoe krijgt u tijdig inzicht in mogelijke omzetbelasting-risico’s die uw onderneming loopt?

Onze adviseurs kunnen u van dienst zijn met een antwoord op deze vragen. Tevens kunnen zij bekijken of er nog mogelijkheden zijn om omzetbelasting te besparen, zelfs als u wegens vrijgestelde activiteiten weinig met omzetbelasting te maken heeft.

Tijdens het gesprek komen onder andere vragen aan de orde over:

  • De vaststelling van de omzetbelasting-plicht;
  • Het geldende BTW tarief;
  • Toepassing van vrijstellingen;
  • De factuurvereisten;
  • Onroerende zaken (in combinatie met overdrachtsbelasting);
  • De positie van de DGA;
  • De in gebruik zijnde auto’s;
  • Internationale aspecten;
  • De landbouwregeling.