Financiële planning

Hoe ziet uw financiële toekomst er uit?

Met een financiële planning worden uw huidige financiële situatie en al uw toekomstige financiële wensen geïnventariseerd. Daarbij wordt met name gekeken naar uw pensioensituatie, uw vermogen en uw gezinssituatie

Wanneer verdient uw financiële situatie nadere aandacht?

Om een indruk te krijgen of dit noodzakelijk is, kunt u de onderstaande vragen doornemen. Als u een of meer vragen met ja kunt beantwoorden dan is een financiële planning voor u wellicht een goed idee.

  • Wilt u eerder stoppen met werken?
  • Heeft u als u met pensioen gaat veel verschillende werkgevers gehad?
  • Verwacht u een wisselend salarisverloop gedurende uw gehele carrière? Heeft u kostbare te financieren dromen na uw pensionering?
  • Verwacht u hoge woonlasten na uw pensionering?
  • Heeft u straks naast pensioen geen overige voorzieningen (spaargeld of beleggingen)?

Een door een van de kantoren van Remmerswaal Accountants & Adviseurs gemaakte financiële planning geeft u antwoord op de hiervoor gestelde vragen en kan u helpen de door u gestelde doelen te bereiken.