Estate planning en testamenten

Meeromvattender dan een financiële planning is een zogenaamde “estate planning”. Vaak blijkt namelijk dat een financiële optimalisatie een positieve invloed heeft op iemands vermogen en dus ook op zijn of haar nalatenschap.

Nabestaanden komen bij het overlijden van een dierbare meestal voor belangrijke financiële en fiscale beslissingen te staan. Het is dus belangrijk om alles op voorhand goed te regelen. Met een goede estate planning, waarbij ook gekeken wordt naar de eventuele noodzaak van een goed testament, kunnen mogelijke knelpunten in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Dit is ook belangrijk, want om alles goed voor u te kunnen regelen is vaak een periode van minimaal 5 jaar nodig. Al te vaak is gebleken, dat uitstel tot gevolg had dat een optimale situatie niet meer kon worden bereikt.

In feite wordt bij een estate planning gekeken naar de persoonlijke situatie en de mogelijk civiel-juridische en fiscale gevolgen bij een overlijdenssituatie. Van belang is daarbij onder andere de (mogelijk gewijzigde) gezinssamenstelling, wie de erfgenamen zijn en hoe het vermogen samengesteld is. Vervolgens zult u geadviseerd worden op het gebied van samenwonen, huwelijk en huwelijkse voorwaarden, schenkingen en testamenten, successie- en/of schenkingsrechten, etc.

Duidelijk wordt dan bijvoorbeeld of het verstandig is dat u een goed testament op laat maken of dat het reeds aanwezige testament al voldoende fiscaal vriendelijk en flexibel is. U krijgt inzicht in de fiscale en financiële gevolgen van uw overlijden. Hoe komt de positie er uit te zien van bijvoorbeeld de achterblijvende partner, de kinderen en/of de overige erfgenamen? Welke maatregelen kunnen tijdens leven worden genomen om de erfgenamen zo min mogelijk successie- en/of schenkingsrechten te laten betalen? Wat zijn de gevolgen bij een onderneming ten aanzien van bijvoorbeeld de continuïteit?

Omdat wijzigingen in de persoonlijke en financiële situatie behoorlijke invloed kan hebben op de uitwerking van een en ander, is het raadzaam om eens per vijf jaar een estate planning te laten uitvoeren.